Bàn phím:
Từ điển:
 

âu phục

  • dt. (H. âu: châu Âu, phục: quần áo) Quần áo may theo kiểu châu Âu: Mặc âu phục.