Bàn phím:
Từ điển:
 

bản quyền

  • [copyright] Copyright, Verlagsrecht