Bàn phím:
Từ điển:
 

Âu Cơ

  • Tị tô nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quân
  • Truyền thuyết kể rằng:
  • Bà sinh một bọc trứng, nở được trăm người con. Các con khôn lớn, bà đem 50 người lên núi, 50 người thì theo cha định cư ở vùng đồng bằng... Người con cả về sau nối truyền trị nước, xưng hiệu Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang