Bàn phím:
Từ điển:
 

Au

  • (aurum) dt. Kí hiệu hoá học của nguyên tố vàng