Bàn phím:
Từ điển:
 

âu

  • tên một giống chim sông, chim bể