Bàn phím:
Từ điển:
 

bản ngã

  • [self] selber, selbst