Bàn phím:
Từ điển:
 

bản năng

  • [Instinct] Instinkt