Bàn phím:
Từ điển:
 

As

  • (asen) Kí hiệu hoá học của nguyên tố a-sen