Bàn phím:
Từ điển:
 

ấp ủ

  • đgt. Giữ ở trong lòng: ấp ủ một hi vọng.