Bàn phím:
Từ điển:
 

điên cuồng

  • [Rabid] tollwütig, wütend