Bàn phím:
Từ điển:
 

điếm

  • [Observation post] Beobachtungsposten