Bàn phím:
Từ điển:
 

áp tới

  • đgt. xông đến gần: áp tới chỗ tên kẻ cướp định trốn.