Bàn phím:
Từ điển:
 

địch thủ

  • [Adversary] Gegner, Widerpart
  • [rival] Konkurrent, Kontrahend, Nebenbuhler, Rivale