Bàn phím:
Từ điển:
 

địch

  • [Enemy] Feind
  • [adversary] Gegner, Widerpart