Bàn phím:
Từ điển:
 

đích thực

  • [Authentic] authentisch, verbürgt