Bàn phím:
Từ điển:
 

đích thân

  • [In person] persönlich