Bàn phím:
Từ điển:
 

áp tải

  • đgt. Đi kèm (các phương tiện giao thông) để bảo vệ hàng chuyên chở: áp tải hàng.