Bàn phím:
Từ điển:
 

địa tầng

  • [layer] Auflage, Ebene, Schicht