Bàn phím:
Từ điển:
 

địa phương

  • [Region] Bereich, Gebiet