Bàn phím:
Từ điển:
 

địa lý học

  • [geography] Erdkunde