Bàn phím:
Từ điển:
 

áp suất

  • d. Đại lượng vật lí có trị số bằng áp lực trên một đơn vị diện tích. Áp suất khí quyển.