Bàn phím:
Từ điển:
 

địa đạo

  • [tunnel] Stollen (Bergbau)