Bàn phím:
Từ điển:
 

địa chấn học

  • [Seismology] Erdbebenkunde