Bàn phím:
Từ điển:
 

áp lực

  • dt. (H. áp: ép; lực: sức) Sức ép: áp lực không khí, áp lực của cuộc đấu tranh.