Bàn phím:
Từ điển:
 

bản hát

  • [chant] Gesang, Kirchenlied
  • [song] Gesang, Lied