Bàn phím:
Từ điển:
 

áp giải

  • đgt. Đi kèm phạm nhân trên đường để giải: áp giải tù binh về trại.