Bàn phím:
Từ điển:
 

áp đặt

  • đg. Dùng sức ép bắt phải chấp nhận (một chế độ chính trị, hình thức chính quyền, v.v.).