Bàn phím:
Từ điển:
 

bản đúc

  • [Stereotype] stereotyp