Bàn phím:
Từ điển:
 

áp bức

  • đg. Đè nén và tước hết mọi quyền tự do. Ách áp bức.