Bàn phím:
Từ điển:
 

bản doanh

  • [Headquarters] Stabsquartier