Bàn phím:
Từ điển:
 

áo xanh

  • do chữ thanh sam, chỉ thứ áo xanh mà các nhà nho sĩ xưa thường mặc