Bàn phím:
Từ điển:
 

áo xanh

  • Thanh y, áo các hầu gái mặc