Bàn phím:
Từ điển:
 

áo thôi ma

  • áo sô gai, áo để tang cha mẹ