Bàn phím:
Từ điển:
 

bàn tọa

  • [Buttock] Hinterbacke