Bàn phím:
Từ điển:
 

bàn tính

  • [Abacus] Rechenbrett