Bàn phím:
Từ điển:
 

áo quần như nêm

  • ý nói người đông đúc, chen chúc