Bàn phím:
Từ điển:
 

bần huyết

  • [Anaemia] Bleichsucht