Bàn phím:
Từ điển:
 

ảo não

  • tt. Như áo não: Một giọng hát ảo não xen vào tiếng gió (NgCgHoan).