Bàn phím:
Từ điển:
 

ảo mộng

  • d. Điều ước muốn viển vông, không thực tế. Nuôi ảo mộng. Ảo mộng ngông cuồng.