Bàn phím:
Từ điển:
 

ảo

  • tt. Không thực: Câu chuyện ảo.