Bàn phím:
Từ điển:
 

bàn chân

  • [Foot] Basis, Fuß