Bàn phím:
Từ điển:
 

ảnh ảo

  • d. Ảnh chỉ nhìn thấy, không thu được trên màn; phân biệt với ảnh thật.