Bàn phím:
Từ điển:
 

anh tuấn

  • t. (id.). (Người đàn ông) có tướng mạo đẹp và tài trí hơn người. Chàng thanh niên anh tuấn.