Bàn phím:
Từ điển:
 

anh tài

  • d. (cũ). Người tài giỏi xuất sắc. Đủ mặt anh tài.