Bàn phím:
Từ điển:
 

anh hào

  • anh hùng hào kiệt