Bàn phím:
Từ điển:
 

ban ngày

  • [during the day] tagsüber