Bàn phím:
Từ điển:
 

anh dũng

  • tt. (H. anh: tài hoa; dũng: can đảm) Can đảm khác thường: Quân ta anh dũng lại hào hùng (X-thuỷ).