Bàn phím:
Từ điển:
 

anh ánh

  • t. x. ánh2 (láy).