Bàn phím:
Từ điển:
 

ban đêm

  • [By night] nachts