Bàn phím:
Từ điển:
 

ban công

  • [Balcony] Balkon, Galerie